"Piękna Nasza Polska Cała" - Projekt w PS Brzezinka

Przedszkolaki realizują Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała", Który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków - 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Cele ogólne projektu:

  • kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski
  • kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Realizacja tych celów odbywać się będzie poprzez różnorodne działania podejmowane we wszystkich grupach wiekowych.

Tagi

GALERIA