Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/20

SZANOWNI PAŃSTWO

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2019r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019), składanie wniosków  o przyjęcie do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Oświęcim, odbywa się od 25 lutego do 15 marca 2019r.

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału  w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2019/2020.

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone są w Uchwale Nr XXX/317/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017r.

Do pobrania:

Uchwała Nr XXX/317/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  

Tagi