Walentynkowe „Zakodowane zabawy” w grupie Kotków w PS Brzezinka

14 lutego odbyły się w grupie Kotków walentynkowe zajęcia z zakresu kodowania. Dzieci uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem maty do kodowania: „Serduszko wyszło” i „Szukamy kodu”, podczas których rozwijały umiejętności tworzenia skryptu przy pomocy symboli graficznych oraz uczyły się odtwarzać ruchem i „w myślach” kod słowny. Na zakończenie zajęć każde dziecko wykonało walentynkową kartkę, która była zakodowaną trasą robota edukacyjnego Ozobot. Posługując się kartą kodów dzieci programowały trasę robota tak, aby skręcał w ustalonym kierunku, zmieniał prędkość jazdy, zatrzymywał się i zatańczył na końcu podróży.  Podczas zabaw dzieci chętnie ze sobą współpracowały, było mocno zaangażowane w działania i co najważniejsze - dumne z efektów swojej pracy.

Tagi

GALERIA