PS Brzezinka

Przedszkole Samorządowe w Brzezince działa na terenie miejscowości od 1972 roku.


Przedszkole mieści się na parterze budynku znajdującym się w centrum wsi. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia naszym wychowankom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Wspomagamy
i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Przywiązujemy dużą wagę do estetyki i funkcjonalności pomieszczeń, dlatego sale zajęć są kolorowe, przytulne, funkcjonalnie i estetycznie urządzone. Wyposażone w dużą ilość zabawek, gier i pomocy dydaktycznych. Atutem naszego przedszkola jest duży ogród, w którym dzieci chętnie spędzają czas. A podczas pikników rodzinnych prezentują swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne.

Naszym wychowankom zapewniamy domowy klimat, smaczne i zdrowe posiłki, miłą
i bezpieczną atmosferę zabawy, pracy i nauki.

 

Misja Przedszkola Samorządowego w Brzezince:

Zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności

bez nacisków i przymusu a poprzez rozbudzanie jego ciekawości

i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.