Uczymy dzieci programować

W roku szkolnym 2020/2021 grupa „Kotki” uczestniczy w VI edycji ogólnopolskiego programu UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ.

Program ten  ma na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Podczas cotygodniowych zajęć dzieci uczestniczą w zabawach i zadaniach rozwijających logiczne, algorytmiczne myślenie, uczą się zadaniowego podejścia do stawianych problemów, szukania różnych rozwiązań, analizowania ich i wybierania tych najbardziej optymalnych. Włączenie programowania do edukacji przedszkolnej pozwala na lepsze nabycie przez dzieci umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów. Wprowadzenie nauki programowania daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat.

Weźmiemy udział w wyzwaniu – konkursie  „Cała Polska programuje - tygodnie z programowaniem”  w dniach (28.09 -09.10).Zrealizujemy 10 zadań, które będą zaliczone do CODE WEEK, czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania
• Zaprogramuj zdrowie;
• Muzyczny kod;
• Marzę, myślę, konstruuję;
• Rysuję, maluję...koduję;
• Kubeczki od A do Z;
• Zakodowane gry planszowe;
• Gesty, symbole, bloczki - programy na różne sposoby utworzone;
• Bezpieczni w sieci;
• Pętle czyli szukamy powtórzeń w codziennych czynnościach;
• Debugowanie czyli błędy są ok.

 5  innych  zadań zrealizujemy  w dniach od 12 do 23 października w ramach CODE WEEK, czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania:

 • Wirtualna mata z Uczymy dzieci programować
 • Wirtualne puzzle z Uczymy dzieci programować
 • Mata do kodowania z Uczymy dzieci programować
 • Kolorowe kubeczki z Uczymy dzieci programować
 • Zabawy z symetrią z Uczymy dzieci programować

 

 CodeWeek to wydarzenie od lat wspierane jest przez Ministerstwo Cyfryzacji. To społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Włączyliśmy się w akcję organizowaną na terenie całej Europy, dedykowaną wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Nasze zajęcia przeprowadzone w ramach Tygodnia Kodowania są zgłoszonym wydarzeniem, które znalazło się na mapie i  zostało wliczone do europejskiego rankingu.

 

 

 

 

 

Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu  odbywają się jeden raz w tygodniu, trwają ok. 30 – 45 min. VI edycja zakończy się w styczniu.

W tym miesiącu dzieci będą brały udział w zajęciach;


• Jak dobrze was widzieć - powrót do przedszkola/szkoły;
• Droga do przedszkola/szkoły - bezpieczeństwo;
• Przez park, las i ogród idzie Pani Jesień;
• Jesień kolorami zakodowana;

 Dziecko uczestnicząc w zabawach i zadaniach stawianych podczas zajęć:

 • tworzy logiczne instrukcje dotyczące codziennych czynności
 • układa kod z wykorzystaniem symboli
 • posługuje się pojęciami: w prawo, w lewo, do góry, w dół.
 • odszukuje na macie pole określone za pomocą dwóch współrzędnych
 • tworzy i kontynuuje rytmy
 • dostrzega symetrię
 • wykorzystuje programowanie do sterowania robotem lub istotą na ekranie komputera lub w świecie fizycznym poza komputerem
 • uczy się przesuwać oraz obracać obiekty na scenie/ekranie
 • uczy się konstruować proste skrypty
 • potrafi zaprojektować prostą grę
 • wzbogaca słownictwo
 • ćwiczy pamięć, koncentrację, spostrzeganie
 • klasyfikuje obiekty
 • rozumie stałe następstwo czasu, posługuje się nazwami pór roku, miesięcy, dni tygodnia, określeniami: wczoraj, jutro, dziś.
 • układa według podanego klucza
 • przewiduje skutki czynności manipulacyjnych
 • zna zasady gry sudoku
 • ćwiczy liczenie
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
 • porównuje liczbę elementów
 • wykonuje działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie
 • ćwiczy orientację przestrzenną
 • ćwiczy analizę i syntezę literową
 • uczy się cierpliwości, logiki i strategii działania
 • zgodnie współpracuje w grupie, parach, zespole

Umiejętności przygotowujące do rozumienia elementarnych podstaw kodowania przedszkolaki zdobywają w formie zajęć:

 1. Offline (bez użycia komputera): zajęcia z wykorzystaniem mat do kodowania (mata 10X10, oraz mata do sudoku), krążków ruchu, zestawów obrazków tematycznych, kolorowych kubeczków, kart pracy.
 2. Online. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej -  wirtualna mata do kodowania, wirtualne puzzle do Ozobota
 3. Zajęcia z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Ozobot