Uczymy dzieci programować

W roku szkolnym 2021/2022 grupa „Kotki” uczestniczy w VIII  edycji ogólnopolskiego programu UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ.

Program ten  ma na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Podczas cotygodniowych zajęć dzieci uczestniczą w zabawach i zadaniach rozwijających logiczne, algorytmiczne myślenie, uczą się zadaniowego podejścia do stawianych problemów, szukania różnych rozwiązań, analizowania ich i wybierania tych najbardziej optymalnych. Włączenie programowania do edukacji przedszkolnej pozwala na lepsze nabycie przez dzieci umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów. Wprowadzenie nauki programowania daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat.

 Dziecko uczestnicząc w zabawach i zadaniach stawianych podczas zajęć:

 • tworzy logiczne instrukcje dotyczące codziennych czynności
 • układa kod z wykorzystaniem symboli
 • posługuje się pojęciami: w prawo, w lewo, do góry, w dół.
 • odszukuje na macie pole określone za pomocą dwóch współrzędnych
 • tworzy i kontynuuje rytmy
 • dostrzega symetrię
 • wykorzystuje programowanie do sterowania robotem lub istotą na ekranie komputera lub w świecie fizycznym poza komputerem
 • uczy się przesuwać oraz obracać obiekty na scenie/ekranie
 • uczy się konstruować proste skrypty
 • potrafi zaprojektować prostą grę
 • wzbogaca słownictwo
 • ćwiczy pamięć, koncentrację, spostrzeganie
 • klasyfikuje obiekty
 • rozumie stałe następstwo czasu, posługuje się nazwami pór roku, miesięcy, dni tygodnia, określeniami: wczoraj, jutro, dziś.
 • układa według podanego klucza
 • przewiduje skutki czynności manipulacyjnych
 • zna zasady gry sudoku
 • ćwiczy liczenie
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
 • porównuje liczbę elementów
 • wykonuje działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie
 • ćwiczy orientację przestrzenną
 • ćwiczy analizę i syntezę literową
 • uczy się cierpliwości, logiki i strategii działania
 • zgodnie współpracuje w grupie, parach, zespole

Umiejętności przygotowujące do rozumienia elementarnych podstaw kodowania przedszkolaki zdobywają w formie zajęć:

 1. Offline (bez użycia komputera): zajęcia z wykorzystaniem mat do kodowania (mata 10X10, oraz mata do sudoku), krążków ruchu, zestawów obrazków tematycznych, kolorowych kubeczków, kart pracy.
 2. Online. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej -  wirtualna mata do kodowania, wirtualne puzzle do Ozobota
 3. Zajęcia z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Ozobot 

 

 

Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu  odbywają się jeden raz w tygodniu, trwają ok. 30 – 45 min. VIII edycja zakończy się w styczniu.

Tematy cotygodniowych zadań:

Wrzesień:

 • Miło cię widzieć - wracamy do przedszkola/szkoły
 • Ja, ty, my - tworzymy zakodowany grupowy/klasowy kodeks
 • Kolorowe, piękne, pachnące - jesienne owoce i warzywa
 • Moja miejscowość - ćwiczymy kierunki

Październik:

 • Jesień w parku - zadania dla mistrza łamigłówek
 • Jesień w lesie - poznajemy grzyby, tworzymy grę planszową
 • My się zimy nie boimy - tworzymy algorytm jesiennych przetworów
 • Dbamy o nasze zdrowie

Listopad:

 • Kap, kap, kap...rytmy wstępem do pętli
 • Polska - moja Ojczyzna...zakodowane symbole narodowe
 • Dawno...dawno...dawno temu...
 • Ubrania na zimowe dni - kategoryzowanie obiektów

Grudzień:

 • Przybądź Święty Mikołaju - droga czy kod?
 • Zabawy bez zabawek - jestem projektantem
 • Zakodowane święta
 • Coś się kończy, coś się zaczyna - planujemy

Styczeń:

 • Styczeń, luty, marzec...poznajemy miesiące, szukamy pętli w przyrodzie
 • Biało dookoła
 • Kochana Babciu, kochany Dziadku - zakodowana uroczystość
 • Bezpieczni zimą - tworzymy kod bezpiecznych zimowych zabaw

 

GALERIA FOTOGRAFICZNA: