Pozyskane środki zewnętrzne

   W okresie od 1 grudnia 2009 do 30 czerwca 2010 roku  w grupie dzieci pięcio i sześcioletnich realizowaliśmy  w ramach działania 9.5 projekt:  "Na wyspie odkrywców".

 

Od 1 grudnia 2009 do 30 czerwca 2010 roku w grupie dzieci trzy i czteroletnich realizowaliśmy w ramach działania 9.5 projekt: "Mali badacze".

 

Od 1 września 2010 do 30 czerwca 2011 roku w grupie dzieci pięcio i sześcioletnich w ramach działania 9.5 realizowaliśmy projekt: "Angielscy muzykanci".