Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

 

W celu złożenia wniosku do PS Brzezinka konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdą Państwo tutaj.

 


     Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PS Brzezinka:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes  lub  od 9 czerwca 2011 roku Profilem Zaufanym (więcej informacji na temat Profilu Zaufanego)


2. Akceptowalne formaty załączników to:
     a) DOC, RTF
     b) XLS
     c) CSV
     d) TXT
     e) GIF, TIF, BMP, JPG
     f) PDF
     g) ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Adres skrytki: /psbrzezinka73/SkrytkaESP 

 

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wykonać następujące kroki:

Zalogować się na e-PUAP.

Z alfabetycznej listy spraw wybrać: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"  i  kliknąć w "Załatw sprawę".

 

Gdy pojawi się formularz wprowadzić  w sekcji "Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo" nazwę Przedszkole Samorządowe w Brzezince.

Następnie uzupełnić Rodzaj pisma/ Tytuł pisma/ Treść pisma/ i ewentualnie dodać załączniki.

Wysłać do Przedszkola Samorządowego w Brzezince.