O przedszkolu

 

Misja Przedszkola

 Zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju

jego talentów i zdolności

bez nacisków i przymusu a poprzez rozbudzanie jego ciekawości

i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

 

  • Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości.
  • Pomagamy wychowankom osiągnąć różnorodne umiejętności w zakresie obszarów edukacyjnych.
  • Angażujemy i pozyskujemy rodziców oraz  środowisko lokalne do udziału w życiu przedszkola.
  • Rozwijamy u wychowanków optymistyczne cech charakteru (takie jak: dobroć, otwartość, empatia, zaradność, samodzielność, kreatywność, umiejętność współdziałania, wiara we własne możliwości) .
  • Tworzymy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.
  • Kreujemy pozytywny wizerunek placówki.