Owoce i Warzywa

„Owoce i warzywa” projekt edukacyjny (badawczy)

Owoce i warzywa mają korzystny wpływ na zdrowie. Dostarczają niezbędnych witamin i minerałów. Są źródłem błonnika pokarmowego, karotenu, kwasu foliowego i wielu innych składników istotnych dla naszego wzrostu, samopoczucia, kondycji i odporności. Szczególnie konieczna jest obecność owoców w diecie dzieci. Potrzebują one różnych składników pokarmowych, które dadzą im energię oraz chęć do zabawy i nauki. Sprawią, że będą pełne werwy i radości. Podając dzieciom owoce każdego dnia, troszczymy się o ich zdrowie także w przyszłości. Wprowadzanie do diety dziecka owoców i warzyw oraz kształtowanie przez to prawidłowych nawyków żywieniowych odbywa się od najmłodszych lat. Kierując się tym przesłaniem uznano jak najbardziej zasadne wprowadzenie takiego tematu projektu edukacyjnego w najmłodszej grupie.

Głównym założeniem projektu jest tworzenie warunków wielozmysłowego poznania owoców i warzyw jako źródła witamin niezbędnych dla zdrowia.

 

  1. Cele projektu edukacyjnego:

Cel główny:

- poznanie znaczenia owoców w zdrowym odżywianiu

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Cele szczegółowe:

1. Za pomocą wszystkich zmysłów poznawanie, smakowanie, obserwacja i badanie różnych odmian owoców i warzyw (nazwa owocu, warzywa, wygląd, kształt, barwa, budowa, smak).

2.Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji. Prowadzenie rozmów związanych z tematem projektu, wycieczka do sadu, słuchanie tekstów literackich, utworów muzycznych, oglądanie zdjęć.

4. W procesie różnorodnych działań edukacyjnych, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie twórczego i logicznego myślenia.

5.Kształtowanie umiejętności liczenia, klasyfikowania oraz tworzenia zbiorów według różnych kryteriów (wielkość, waga, barwa, ilość pestek).

6.Poznanie sposobów na zdrowe i smaczne odżywianie. Udział w zajęciach kulinarnych.

7.Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie spożycia owoców i warzyw

8.Dzielenie się zdobytymi wiadomościami w formie plastycznej, muzycznej i słownej.

 

II. Przewidywane osiągnięcia:

Dziecko:

- prawidłowo nazywa owoce i warzywa

- rozwija zainteresowanie światem przyrody

- potrafi rozpoznać owoc za pomocą zmysłu dotyku, węchu, smaku

- prawidłowo łączy owoc z drzewem, z którego owoce pochodzą

- wie, gdzie rosną warzywa

- kształtuje umiejętność poszukiwania informacji

- nabywa  umiejętność formułowania pytań

- uczy się uważnie słuchać tekstów literackich i utworów muzycznych

- umie liczyć w miarę swoich możliwości

- bierze udział w zajęciach kulinarnych

- przestrzega zasady higienicznych i kultury podczas przygotowywania posiłków, zapraw

- poznaje wartości odżywcze wybranych owoców i warzyw

- potrafi dzielić się swoimi spostrzeżeniami w formie plastycznej, muzycznej i słownej

 

Projekt ten jest podzielony na kilka części realizowanych przez okres jednego tygodnia w kliku miesiącach roku szkolnego. Proponowane tematy poszczególnych części: „Gruszka”, „Jabłko”, „Ziemniak”, „Dynia”, „Kapusta”, „Marchewka”, „Orzechy”.