Opłaty

 

 

        ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE -

 

Opłatę za przedszkole prosimy o wpłatę do dnia 24 dnia każdego miesiąca na konto bankowe Przedszkola Samorządowego w Brzezince nr 31 8110 1023 2003 0310 7709 0010.

W tytule przelewu proszę wpisać: Imię i nazwisko dziecka, opłata za:  (miesiąc  i rok)  żywienie: .... opłata godzinowa: .....

kwota przelewu: ......

Od 6. dnia każdego miesiąca otrzymacie Państwo w przedszkolu informację z wysokością opłaty za miesiąc wstacz.

Informujemy, że za miesiąc grudzień opłatę uiszczamy do 28 grudnia w związku z konieczością zamknięcia roku budżetowego.

Dziękujemy za terminowe wpłaty