Opłaty

 

Szczegłowe zasady opłaty za przedszkole określa: Regulamin odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządoym w Brzezince z dnia 27.12.2017 r.

        ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE - październik 2019r.

 

 

 

 

Opłata za przedszkole pobierana będzie w dniach:

9, 10, 11 października 2019 r.

 w godz. 6.00  – 16.00

 

Opłatę pobiera intendentka przedszkola.