Opłaty

 

 

        ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE -

 

Opłatę za przedszkole prosimy o wpłatę do dnia 24 dnia każdego miesiąca na konto bankowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezince  nr 14 8110 1023 2003 0391 2973 0004

W tytule przelewu proszę wpisać: Imię i nazwisko dziecka, opłata za:  (miesiąc  i rok) kwota przelewu: ......

Od 10. dnia każdego miesiąca otrzymacie Państwo w przedszkolu informację z wysokością opłaty za miesiąc wstacz.

Informujemy, że za miesiąc grudzień opłatę uiszczamy do 28 grudnia w związku z konieczością zamknięcia roku budżetowego.

Dziękujemy za terminowe wpłaty