Rekrutacja

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/20

Od 25.03.2019 do 15.03.2019 do godz. 14.00  - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .


22.03.2019 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


25 - 27.03.2019 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.


29.03.2019 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .

 

 

Wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola

złożone po terminie lub wypełnione błędnie lub częściowo - nie będą podlegały weryfikacji 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Kryteria przyjęcia do przedszkola. I Etap

Kryteria przyjęcia do przedszkola. II Etap