Rekrutacja

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/22

Od 24.02.2021 do 12.03.2021 do godz. 16.00  - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .


22.03.2021 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


25 - 26.03.2021 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.


29.03.2021 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .

 

 

Wnioski prosimy składać w podpisanej i zaklejonej kopercie.

Wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola

złożone po terminie lub wypełnione błędnie lub częściowo - nie będą podlegały weryfikacji