Rekrutacja

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/25

Od 19.02.2024 do 8.03.2024 do godz. 16.00  - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .


20.03.2024 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


21 - 22.03.2024 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.


26.03.2024r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .

 

 

Wnioski prosimy składać w podpisanej i zaklejonej kopercie.

Wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola

złożone po terminie lub wypełnione błędnie lub częściowo - nie będą podlegały weryfikacji