Rekrutacja

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/23

Od 23.02.2022 do 11.03.2022 do godz. 15.00  - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .


21.03.2022 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


24 - 25.03.2022 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.


28.03.2022 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .

 

 

Wnioski prosimy składać w podpisanej i zaklejonej kopercie.

Wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola

złożone po terminie lub wypełnione błędnie lub częściowo - nie będą podlegały weryfikacji