Ramowy rozklad dnia

   Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.00

Zajęcia poranne

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy indywidualne, zabawy dowolne dzieci wg zainteresowań,  utrwalenie wierszy, piosenek, zabawy dydaktyczne. Czytanie bajek.

8.00– 13.00

 

 

 

9.00

 

 

 

 

 

 

12.00

Zajęcia programowe

Zajęcia i zabawy utrwalające zdobyte wiadomości i umiejętności.

Zabawy ruchowe. Zestaw ćwiczeń porannych.

Śniadanie. Czynności higieniczno-porządkowe.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wg programu wychowania w przedszkolu.

Spacery. Wycieczki. Zajęcia ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Zajęcia rytmiczno - ruchowe przy muzyce.

Realizacja innowacji pedagogicznej.

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Zajęcia indywidualne, zajęcia wspomagające rozwój dziecka.

"Czas na czytanie" - zajęcia czytelnicze.

Obiad. Czynności higieniczno-porządkowe.

Realizacja programu "Dwujęzyczne dzieci" - nauka j. angielskiego.

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze: odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej.

 

13.00 – 16.00

 

 

 

 

14.15

 

 

 

Zajęcia popołudniowe

Religia w grupie dzieci 6-letnich

Zajęcia i zabawy wg zainteresowań dzieci.

Dodatkowe zajęcia, kółka zainteresowań prowadzone przez nauczycielki przedszkola.

Spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Podwieczorek.

Zajęcia utrwalające zdobyte wiadomości i umiejętności.

Zabawy wg zainteresowań dzieci.

Gry i zabawy planszowe.