Oferta edukacyjna

   Oferta edukacyjna Przedszkola S. w Brzezince

W roku szkolnym 2020/21 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są w oparciu o program wychowania przedszkolnego:   Wydawnictwo MAC.


Programy dodatkowe realizowane w przedszkolu


  1. Ogólnopolski Program „Uczymy dzieci programować” realizowany grupie Kotki.

  2. Ogólnopolski Program „Mały miś w świeci wielkiej literatury”.

  3. Czas na czytanie” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci i rodziców. Poszerzanie form i metod obcowania z książką.

  4. Wprowadzamy dzieci w świat liter  - realizacja programu „Nazywanie świata” - odimienna metoda nauki czytania dzieci Ireny Majchrzak we wszystkich grupach wiekowych.

  5. "Dwujęzyczne dzieci" - uczymy dzieci j. angielskiego w oparciu o Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności.

  6. Program wychowawczo - profilaktyczny "Wiem, jak być bezpiecznym".

  7. Program wychowawczo - profilaktyczny "Ładnie mównię".