Oferta edukacyjna

   Oferta edukacyjna Przedszkola S. w Brzezince

W roku szkolnym 2022/22 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są w oparciu o program wychowania przedszkolnego:   Program wychowania przedszkolnego” Iwona Lewkowicz, Anna Tworkowska-Baraniuk, wydawnictwo Podręcznikarnia 2020


Programy dodatkowe realizowane w przedszkolu


 1. Ogólnopolski Program „Uczymy dzieci programować” realizowany grupie Kotki.

 2. Ogólnopolski Program „Mały miś w świeci wielkiej literatury”. Modół "Czytamy razem" oraz

  "Kodujemy razem z Małym Misiem"

 3. Czas na czytanie” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci i rodziców. Poszerzanie form i metod obcowania z książką.
 4. Wprowadzamy dzieci w świat liter  - realizacja programu „Nazywanie świata” - odimienna metoda nauki czytania dzieci Ireny Majchrzak we wszystkich grupach wiekowych.

 5. "Dwujęzyczne dzieci" - uczymy dzieci j. angielskiego w oparciu o Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności.

 6. Program wychowawczo - profilaktyczny "Wiem, jak być bezpiecznym".

 7. Program wychowawczo - profilaktyczny "Ładnie mównię".

 8. Projekt edukacyjny „Emocja”
 9. Projekt "Kreatywne prace plastyczne"
 10. Projekt edukacyjny "Pszczoła"