Oferta edukacyjna

   Oferta edukacyjna Przedszkola S. w Brzezince

W roku szkolnym 2022/23 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są w oparciu o program wychowania przedszkolnego:  

Oddział II „Zabawy z porami roku’’ Autorzy: dr I. Lewkowicz i dr A. Tworkowska – Baraniuk  Wydawnictwo: Podręcznikarnia 2020r.  Nr dopuszczenia ISBN 978-83-65635-52-5.

Oddział I i III Program wychowania przedszkolnego wydawnictwo Grupa MAC SA

 


Programy dodatkowe realizowane w przedszkolu


Dwujęzyczne dzieci – program nauki języka angielskiego,

Wprowadzamy dzieci w świat liter  - realizacja programu „Nazywanie świata” - odimienna metoda nauki czytania dzieci Ireny Majchrzak we wszystkich grupach wiekowych.

Kotki:

  1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Zabawa w spokojny umysł” Elżbieta Brol- Celem Projektu jest dostarczenie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym oraz ich wychowawcom wiedzy na temat prostych technik Mindfulness oraz narzędzi i inspiracji do rozwijania kompetencji emocjonalnych, a przede wszystkim obserwowania, rozpoznawania, rozumienia, a także akceptowania reakcji emocjonalnych u siebie i u innych. Projekt prowadzony jest na obszarze całej Polski. Projekt prowadzony jest od września 2022 do czerwca 2023.
  2. II edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Terapia ręki dla każdego” Magdalena Sidor-Minorczyk - Cele: SMART
  3. Ogólnopolska Akcja #kochamsłyszeć ze Stasiem! - akcja uświadamia czym jest niedosłuch APARATY SŁUCHOWE i IMPLANTY SŁUCHOWE! Organizatorem akcji jest Agnieszka Kaproń.
  4. X Edycja UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ - Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Chcemy pokazać, że nauka kodowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa. Zajęcia z kodowania nie muszą być też przeprowadzane wyłącznie w pracowni komputerowej. CELE OGÓLNE: Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna). Nauka przez zabawę - AUTORKA PROGRAMU: Anna Świć.
  5. CODE WEEK – Europejski tydzień kodowania  8-23 października

Jeżyki:

  1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Zabawa w spokojny umysł"
  2. II edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Terapia ręki dla każdego”
  3. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Co słonko widziało"  - przybliżenie dzieciom twórczości Jana Brzechwy

 

  • Biedronki
  1. II edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Terapia ręki dla każdego”