Oferta edukacyjna

   Oferta edukacyjna Przedszkola S. w Brzezince

W roku szkolnym 2019/20 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są w oparciu o program wychowania przedszkolnego:   Wydawnictwo MAC.


Innowacje pedagogiczne oraz programy dodatkowe realizowane w przedszkolu


  1. Innowacja pedagogiczna – innowacja realizowana w grupie dzieci 6-letnich.

  2. Projekt przedszkolny „Pszczoła” – realizowany we wszystkich grupach wiekowych

  3. Ogólnopolski Program „Uczymy dzieci programować” realizowany grupie Kotki.

  4. Ogólnopolski Program „Mały miś w świeci wielkiej literatury”.

  5. Czas na czytanie” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci i rodziców. Poszerzanie form i metod obcowania z książką.

  6. Wprowadzamy dzieci w świat liter  - realizacja programu „Nazywanie świata” - odimienna metoda nauki czytania dzieci Ireny Majchrzak we wszystkich grupach wiekowych.

  7. "Dwujęzyczne dzieci" - uczymy dzieci j. angielskiego w oparciu o Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności.

  8. Program wychowawczo - profilaktyczny "Wiem, jak być bezpiecznym".

  9. Program wychowawczo - profilaktyczny "Ładnie mównię".