Podsumowanie innowacji pedagogicznej w PS w Brzezince „To wydarzyło się naprawdę”

10 czerwca odbyło się podsumowanie innowacji pedagogicznej „To wydarzyło się naprawdę” realizowanej w naszym przedszkolu przez cały mijający rok szkolny, we wszystkich grupach wiekowych. Podczas zajęć i zabaw dzieci poznawały najważniejsze fakty z historii od początków państwa polskiego do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. Zdobytą wiedzę i umiejętności przedszkolaki zaprezentowały podczas konkursu. Bezbłędnie i samodzielnie rozwiązały wszystkie  zadania, poprawnie odpowiadały na pytania. Wykazały się bardzo dużym zasobem wiedzy na temat swojej Ojczyzny. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Pani dyrektor wraz z nauczycielkami pogratulowała dzieciom tak szerokiej wiedzy na temat naszej Ojczyzny. Każda grupa otrzymała pamiątkowy dyplom.

Tagi

GALERIA