Projekt edukacyjny "Pszczoła"

PROJEKT EDUKACYJNY „Pszczoła”

 

Pszczoły pełnią ważną rolę w środowisku przyrodniczym. Głównym ich zadaniem jest zapylanie roślin. Produkty wytwarzane przez pszczoły stanowią ogromne dobrodziejstwo dla zdrowia człowieka, są naturalnymi produktami niezmiernie ważnymi w naszych czasach. Pszczoły obdarowują nas miodem, woskiem, mleczkiem pszczelim, pyłkiem pszczelim. Fakt ten stał się dla nas znaczący przy wyborze tematu naszego projektu. Chcemy zwrócić także uwagę dzieci na pracowitość pszczółek, ich zachowanie,  a także fakt, iż tym owadom grozi wyginięcie spowodowane nierozsądną działalnością człowieka. Ponadto chcemy wzbogacić wiedzę dzieci o pszczołach, które są nie muszą kojarzyć się z groźnym owadem.

 

Cele główne projektu:

- rozwijanie  zainteresowań związanych z przyrodą

- motywowanie do ochrony przyrody

- doskonalenie umiejętności samodzielnego myślenia

-  rozwijanie zasobu słownictwa dzieci

- upowszechnianie wiedzy na temat życia i budowy pszczół

- wspieranie kreatywności dzieci w różnych formach aktywności: plastycznej, ruchowej, muzycznej, tanecznej

 

 

 

Cele szczegółowe projektu: (dziecko)

- poznaje  znaczenie  pszczół  dla przyrody i człowiek

- dowiaduje się o  globalnym problemie wymierania pszczół i ograniczenia produkcji miodu

- uczy się, jak troszczyć się  o naturalne środowisko i zachowanie gatunku

- wie, jak zbudowana jest pszczoła

- dowiaduje się, jakie są kolejne etapy rozwoju pszczoły

- poznaje wartości odżywcze miodu i innych produktów pszczelarskich

- zna różne rodzaje miodu oraz wie, skąd pochodzą

- poznaje pracę pszczelarza i jego rolę dla środowiska przyrodniczego

 

 

Sposób realizacji projektu

Realizacja projektu obejmuje:

•oglądanie filmu o pszczołach murarkach, które zamieszkały na naszym ogródku przedszkolnym

•filmów o życiu pszczół

•wykonaniu kart pracy do projektu

•prac plastycznych związanych z tematem „Pszczoła”.

 

Projekt wzbogacony jest wierszami i piosenkami o pszczółkach, ćwiczeniami artykulacyjnymi, ciekawostkami z życia pszczół.

Realizacja projektu: od 24.04 2020 do 30.04.2020

 

Projekt przeznaczony dla wszystkich przedszkolaków

Tagi