Dzień Praw Dziecka

Dzień Praw Dziecka

20 listopada przypada Światowy Dzień Praw Dziecka. Święto to upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Dokumenty te mają na celu zapewnienie najlepszej ochrony i opieki najmłodszym.

Z tej okazji w grupach „Jeżyki” i  „Kotki” cały tydzień realizowano tematykę kompleksową „Prawa dziecka”. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się, co to są prawa, jakie dzieci posiadają prawa ale  także, jakie mogą podjąć obowiązki. Nauczycielki zwracały uwagę na rzetelne wykonywanie swoich obowiązków na miarę swoich możliwości. Realizując tematykę o prawach dziecka wykorzystano wiersze i opowiadania M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka”, I. Fabiszewskiej „Prawa i obowiązki”, M. Strękowskiej- Zaremby „Obowiązki i prawo do zabawy”. Przedszkolaki wykonywały także prace plastyczne i plakaty związane z tą tematyką.

Także w grupie najmłodszej u „Biedronek” zostało przeprowadzone zajęcie o prawach dziecka, w czasie którego Biedroneczki wykonywały grupową pracę plastyczną „Każde dziecko ma prawo do miłości”.

 

Galeria fotograficzna "Biedronki"

- Galeria fotograficzna "Jeżyki"

Galeria fotograficzna "Kotki"

Tagi