Edukacja z Treflikami u Jeżyków

29 maja Jeżyki w ramach projektu Edukacja z Treflikami miały za zadanie stworzyć łąkę. Celem programu było: zapoznanie z pięknem majowej łąki, przyrodą, poznanie nazw niektórych owadów i kwiatów łąki, rozwijanie logicznego myślenia.  Każde dziecko otrzymało sylwetę. Nauczyciel  czytał wiersz,  a  dzieci w  odpowiednim  momencie  umieszczały wyczytaną sylwetę na tablicy. W ten sposób powstał żywy obraz z sylwet inspirowany czytanym tekstem rymowanym. Na zakończenie projektu stworzyliśmy łąkę w naszej sali.

Tagi

GALERIA