Niepodległa do Hymnu – Jeżyki uczciły Narodowe Święto Niepodległości.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości dzieci z grupy Jeżyki w ramach akcji  Niepodległa do Hymnu uroczyście odśpiewały Mazurek Dąbrowskiego. Przedszkolaki utrwaliły wiadomości na temat polskich symboli narodowych oglądając film edukacyjny dla dzieci, wykonały również pracę plastyczną „Znam barwy narodowe Poski”.

Tagi

GALERIA