Projekt u Kotków "Tydzień Języka Ojczystego"

Dbaj o język i mów poprawnie, ładnie, wyraźnie oraz dokładnie,

 bo kto nie ćwiczy często języka, ten się w mówieniu potem potyka”.

 

W  grupie ,,Kotki’’ w dniach 21.02-  25.02.2022  realizujemy projekt edukacyjny: “Tydzień Języka Ojczystego’’. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został on ustanowiony  przez UNESCO, aby podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące.

 

Projekt  ,,TYDZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO’’ realizowany jest metodą projektu

 Cele;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości
 • rozbudzanie szacunku do własnej kultury i języka ojczystego,
 • kształtowanie przywiązania i szacunku do symboli narodowych, dziedzictwa poprzednich pokoleń,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych,
 • kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich
 • kształtowanie poprawnej umiejętności posługiwania się językiem we wzajemnym komunikowaniu się
 • budzenie u dzieci poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
 • wspieranie ciekawości dzieci, ich aktywności i samodzielności
 • integrowanie grupy poprzez wspólną pracę i zabawę
 • zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom
 • ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.

 

W pierwszych dwóch dniach projektu dzieci poszukiwały odpowiedzi na pytania dotyczące  historii powstania  języka polskiego:- Skąd wywodzi się język polski?- Do jakiej grupy języków jest zaliczany?- Jak brzmiało pierwsze zdanie w języku polskim? -kto był pierwszym pisarzem tworzącym w języku polskim? Odwiedziliśmy  bibliotekę w Brzezince, rozmawialiśmy z panią bibliotekarką o zbiorach literatury dla dzieci pisanych przez polskich autorów. Wysłuchaliśmy wybranej przez dzieci bajki polskiego autora Juliana Tuwima pt.  ,,Rzepka’’ oraz ,,Leń’’.

Wiele inwencji twórczej dzieci wykazały podczas ilustrowania ,,Lokomotywy’’ oraz ,,Rzepki’’.

Stworzyliśmy mapę myśli  nt. pojęcia ,,język ojczysty’’, zapisaliśmy pytania na które będziemy poszukiwać odpowiedzi. Zapoznaliśmy się z polskimi powiedzeniami.

 

Tagi

GALERIA