„Magiczna moc bajek” – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Przedszkole w Brzezince realizuje w bieżącym roku szkolnym Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Magiczna moc bajek”.

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe to przede wszystkim:

 - Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

- Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

- Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.

- Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).

 - Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.

 - Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

- Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

- Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.

Bardzo się cieszymy, że czytanie będzie nam jeszcze bliższe. Zapraszamy do wspólnej bajecznej przygody.


Moduł I

Moduł II

Moduł III

Tagi

GALERIA