Moduł III

„Czy inny znaczy gorszy”

Moduł III

Czy inny znaczy gorszy? I w jaki sposób wspierać ludzi potrzebujących szczególnie
w okresie przedświątecznym? Na te pytania przedszkolaki szukały odpowiedzi realizując kolejny moduł Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek”. Aby przybliżyć dzieciom tematykę zaprosiliśmy eksperta Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu Annę Chojnacką oraz Panią bibliotekarkę Agnieszkę Górkiewicz. Tematyka trudna dla dzieci w wieku przedszkolnym ale pani dyrektor przeprowadziła wspaniałą prelekcję
i zainteresowała, pobudziła do dyskusji oraz do zadawania pytań naszych podopiecznych. Pomysłów oraz dobrych rad ze strony dzieci nie brakowało. W trakcie dzieci również dowiedziały się w jaki sposób taka instytucja jak MOPS oraz GOPS niosą pomoc potrzebującym oraz ludziom znajdujących się w gorszej sytuacji. Pani Agnieszka z biblioteki z kolei przeczytała dzieciom ciekawą bajkę „Dziewczynka z zapałkami” oraz wspólnie wykonaliśmy choinkę ozdabiając bombkami wypełnionymi cechami charakteryzujących dobro oraz akceptację.

GALERIA