Kodeks Naszego Przedszkola

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

szanujemy cudzą własność, nie wynosimy zabawek będących własnością przedszkola lub innych dzieci

dzielimy się z kolegami słodyczami i zabawkami – jeżeli przynoszę słodycze do przedszkola to na tyle, aby starczyło dla całej grupy

poruszamy się bezpiecznie – nie biegamy po korytarzu i łazience

używamy form grzecznościowych

kłaniamy się wszystkim w przedszkolu

wszyscy jesteśmy kolegami, nie wyśmiewamy innych, nie popychamy, nie bijemy

szanujemy cudzą pracę (np. nie wchodzimy w butach do sal zajęć)

jesteśmy punktualni

uczestniczymy w zajęciach, imprezach, konkursach zorganizowanych przez przedszkole

przestrzegamy normy społeczne obowiązujące w grupie ze względu na wzajemny szacunek, bezpieczeństwo, estetykę sali, a nie dla nagrody.