Rok szkolny 2017/2018

Galeria fotografii z innowacji:

 

Jeżyki poznają Wielką Brytanię 

Kotki poznają Wielką Brytanię


Jeżyki poznają Hiszpanię

Kotki poznają Hiszpanię


Jeżyki poznają Grecję

Kotki poznają Grecję


Biedronki poznają Włochy

Jeżyki poznają Włochy

Kotki poznają Włochy


Biedronki poznają Francję

Jeżyki poznają Francję

Kotki poznają Francję


Biedronki poznają Niemcy

Jeżyki poznają Niemcy

Kotki poznają Niemcy


Biedronki poznają Czechy

Jeżyki poznają Czechy

Kotki poznają Czechy


Biedronki poznają Polskę

Jeżyki poznają Polskę

Kotki poznają Polskę


 

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu w każdej grupie wiekowej realizujemy innowację pedagogiczną „Podróże małe i duże”

Cele ogólne innowacji:

- popularyzacja wiedzy o ojczyźnie,

- - poszerzenie wiedzy o regionach naszego kraju,

- zapoznanie z tradycją, obyczajami i kulturą naszej ojczyzny

- rozwój wiedzy na temat położenia geograficznego poznawanych miejsc,

-zapoznanie się z  wybranymi państwa sąsiadującymi z Polską należącymi  do UE

-poznanie  charakterystycznych  dla nich zwyczajów  lub tradycji

- poszerzenie kompetencji językowych,

- kształtowanie właściwych postaw społecznych,

- współpraca w grupie,

- nabywanie umiejętności aktywnego słuchania,

- rozwijanie umiejętności konstrukcyjno-plastycznych,

- wzbudzanie zainteresowań przyrodą, architekturą, różnorodnością krajobrazu,

- rozwijanie poczucia estetyki i działań twórczych,

- nabywanie umiejętności tanecznych.

 

W czasie realizacji innowacji proponujemy dzieciom następujące bloki tematyczne w ciągu tygodnia:

Poniedziałek

Zapoznanie z symbolami narodowymi danego kraju oraz stolicą. Nauka zwrotów grzecznościowych w języku obowiązującym w danym kraju.

Wtorek          

Zapoznanie z wybranymi zabytkami danego kraju- od trzech do czterech.

Środa

Zapoznanie z wybitnymi ludźmi danego kraju z dziedziny muzyki, sztuki, kultury i sportu. Słuchania utworów w oryginalnym języku wybranego kraju, oglądanie dzieł sztuki, itp.

Czwartek      

Europejska Kawiarenka- przygotowywania potraw charakterystycznych dla wybranego kraju, wspólny posiłek.

Piątek

Podsumowanie zajęć w formie zabawy np. u bohaterów bajki charakterystycznej dla danego kraju


Galeria fotografii z innowacji:

GALERIA