Rok Szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy we wszystkich grupach wiekowych innowację pedagogiczną „To wydarzyło się naprawdę”- dzieci w przedszkolu poznają jak zmieniała się historia od czasów początków  Państwa Polskiego do momentu odzyskania niepodległości.

Proponowana innowacja ma służyć pomocą nauczycielom przedszkola w przygotowaniu wychowanków do otworzenia dziecięcych serc i umysłów na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. Poszerza treści wychowania patriotycznego. W realizację celów będzie zaangażowana cała społeczność przedszkolna, rodzice oraz różne instytucje.

Istotą innowacji jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji patriotycznej, poznanie tradycji oraz ważnych wydarzeń z historii Polski. Plan działań innowacji przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Będzie realizowany podczas zajęć w przedszkolu, jak również podczas wycieczek przybliżających dzieciom nasze dziedzictwo kulturowe. Realizacja treści polegać będzie na kształceniu właściwych postaw społecznych i patriotycznych. Podczas realizacji wykorzystywane będą środki dydaktyczne stwarzające optymalne, naturalne sytuacje.

CELE OGÓLNE

- wzbogacenie wiedzy na temat edukacji patriotycznej,

- poznanie  ważnych wydarzeń z historii Polski i Polaków

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

- poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych

- poznanie  ważnych wydarzeń z historii Polski od założenia państwa aż po odzyskanie przez nią niepodległości w 1918 roku

- poznanie historii Święta Niepodległości Polski

- poznanie sylwetek sławnych  Polaków od królów do marszałka Piłsudskiego

-poznanie podstawowych  pojęć  i  zagadnień związanych z historią Polski.

- poznanie  jak wyglądało życie ówczesnych Polaków – czym się zajmowali, jak się ubierali, jakie mieli zwyczaje

-poznanie prawidłowych zachowań w trakcie słuchania i śpiewania hymnu Polski

- kształtowanie szacunku dla własnego państwa

- kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestniczenia w pielęgnowaniu tradycji

- kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej

- rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych

- umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych

- stwarzanie okazji do uczestnictwa w konkursach o tematyce patriotycznej

 

Od października do maja  przez dwa dni w miesiącu będą realizowane bloki tematyczne.

 

Październik

„Biedronki”

„Jeżyki”

„Kotki”